Novac za samozapošljavanjeNezaposlena osoba s fakultetom za samozapošljavanje ove godine od države može dobiti 36.011 kuna, sa završenom srednjom školom 29.000, kuna, a osobe bez zanimanja 18.862 kuna. Zvuči primamljivo?

To je predviđeno Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu, mjerama u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ-a).

Istražili smo kome su potpore za samozapošljavanje namijenjene, za što su predviđene i što je sve potrebno da bi se poticaji i ostvarili.

Do toga novca mogu doći oni koji su već dulje vrijeme (najmanje 6 mjeseci) u evidenciji burze, bez obzira na radni staž i stupanj obrazovanja, a spremni su se otisnuti u poduzetničke vode i okušati u samostalnom biznisu. Mogu otvoriti trgovačko društvo, obrt ili registrirati slobodnu profesiju (npr.odvjetnički ured, javnobilježnički ured, turistički vodič, slobodni umjetnik, i dr.)

Sredstva koja dobiju od Zavoda u principu pokrivaju troškove registracije ili obveznih doprinosa, jer je određen na razini od oko 50 posto bruto plaće pojedine stručne spreme na godišnjoj razini.

Tako je osnovica za izračun potpore za osobe bez zanimanja i pomoćnih zanimanja najniža osnovica za obračun doprinosa za obavezna osiguranja 2.679 kuna uvećana za doprinose na bruto plaću, 3.144 kuna. Na godišnjoj razini trošak je 37.723 kuna, a potpora je­ 50 posto od toga (ili 1.571 kuna mjesečno), ukupno 18.862 kuna (1.571,8 x 12 = 18.861,60 kuna)

Za one sa srednjoškolskim obrazovanjem potpora je određena na isti način, ali za 10 mjeseci (2.919,04 x 10 = 29.190,40 kuna).

A za zanimanja po programima visokoškolskog obrazovanja potpora je određena na bazi 8 mjeseci (4.501,39 x 8 = 36.011,12).

Zahtjevi za dodjelu potpore se već desetak dana (od 4. veljače) mogu predati u nadležnu područnu jedinicu Zavoda za zapošljavanje, prema mjestu prebivališta.

Obrazac zahtjeva može se downloadati i isprintati s web stranice Zavoda.

No, potpore se ne dobivaju tek tako i to nije vreća bez dna. Najprije treba uvjeriti stručne službe na burzi da to neće biti uzaludno bačen novac.

Zato je uz obrazac zahtjeva za potpore potrebno priložiti i sljedeću dokumentaciju:

1. Kopiju zahtjeva za registraciju trgovačkog društva, obrta ili druge djelatnosti (ne treba registrirati djelatnost dok se iz Zavoda ne dobije zeleno svjetlo već samo dokaz o predanom zahtjevu).

2. Poslovni plan u kojem treba navesti:

- Opis djelatnosti
- Na što će se utrošiti poticajna sredstva
- Koji su ostali izvori financiranja buduće djelatnosti
- Kakvo je prethodno radno iskustvo osobe koja podnosi zahtjev
- Ima li potrebne strojeve, opremu
- Eventualne druge informacije relevantne za donošenje odluke

Ako i kada Zavod odobri zahtjev i da pozitivnu ocjenu (na što se, uvjeravaju, neće predugo čekati), podnositelj zahtjeva treba u roku od 30 dana dostaviti dokaz o registraciji djelatnosti i potvrđene obrasce prijave na mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Nakon što sa Zavodom potpiše ugovor o samozapošljavanju, bit će mu jednokratno uplaćen poticaj.

Ali, tu veza sa Zavodom ne prestaje, jer će budno motriti na sretnika koji je dobio lovu i koji će je morati vratiti bude li pokušao muljati.

Ponajprije, obaveza osobe koja je dobila mogućnost sufinanciranog zapošljavanja je da ostane u radnom odnosu najmanje 12 mjeseci i da redovito plaća doprinose.

U slučaju da neredovito plaća ili neažurno dostavlja dokaze o ispunjavanju financijskih obveza ugovor o sufinanciranju samozapošljavanja se raskida i korisnik mora vratiti neiskorišteni dio novca, uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

Još gore će proći bude li nenamjenski trošio sredstva, jer će tada morati vratiti sav novac, opet uvećan za zakonsku zateznu kamatu. Isto tako će proći ako zatvori trgovačko društvo, odnosno prestane obavljati djelatnost prije isteka ugovorenog razdoblja.

Zainteresirani trebaju unaprijed znati i za što se potpore ne mogu dobiti.

Iako je premijerka Jadranka Kosor upravo na predstavljanju plana za poticanje zapošljavanja najviše pažnje izazvala izjavom o pastirima, oni ne mogu računati na poticaje. Naime, potpore za samozapošljavanje ne mogu se dobiti za registraciju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, sezonskog obrta, ni za registraciju obrta ili trgovačkog društva za trgovinu i ugostiteljstvo.

S potporama ne mogu računati ni oni koji su već koristili poticajna sredstava za samozapošljavanje po prijašnjim programima u nadležnosti HZZ-a ili su podnijeli zahtjeve kod nekih drugih institucija (npr.Ministarstva gospodarstva), kao ni oni koji potporu traže za preuzimanje djelatnosti od prijašnjih vlasnika.

Svi ostali imaju šansu, pa neka požure dok još novca ima. Želimo im sreću i puno uspjeha kad se iz mase nezaposlenih prometnu u poslodavce!

Izvor: portal Pametna Kuna

Autor: Tanja Smolić

 

Dodaj komentar