Pin It

internet brandKao i kod svakog drugog brenda, najuspješnije brendove najčešće odlikuje specijalizacija, ponuda jedne usluge i dovođenje te usluge do savršenstva. Google se koncentrira na lagano pretraživanje, Amazon.com ima najveći izbor, a eBay uslugu aukcije na internetu. Sve daljnje nadogradnje usluga koje rade doprinose boljem iskustvu pretrage, snalaženju online… Unutar svojih specijalizacija, svi ovi brendovi uslugu konstantno prilagođavaju potrebama potrošača i nekim trendovima. Potrebna je velika vještina kako prilagoditi osnovnu uslugu i ne izaći iz okvira vrijednosti brend,“ objašnjava Domagoj Davidović iz agencije Proximity Zagreb.

Izazov za svakoga je kreirati marku na internetu.


Ako pokrećete vlastitu web stranicu, određujete ime, pokušavate odrediti strategiju, specificirati uslugu budite svjesni da vaša marka na internetu dolazi u žestoku konkurenciju. Sada je pitanje što će je razlikovati od konkurencije? Na koji način ćete izraziti njezinu jedinstvenost. „Internetski brendovi grade se kao i svaki drugi brend. Važno je stvaranje opipljivih vrijednosti i koristi za potrošača te dodavanje neopipljivog aspekta, emocionalne vrijednosti. Konkretnije, na primjeru Googlea, samo neki aspekti građenja Googlea kao brenda podrazumijevaju sve od lokalizacije, razvoja usluga i alata koji zadovoljavaju potrebe njihovih ciljnih skupina pa do prigodnih promjena logotipa na posebne datume Google Doodles“, objašnjava Vedran Gulin iz agencije Proximity Zagreb.


Jeff Bezos, osnivač Amazona, jednostavno je sažeo svoje objašnjenje marke: “Marka je kao reputacija. Stvaraš ju tako da zahtjevne stvari kontinuirano radiš dobro”.

Autorica Mirjana Fijolić