Pin It

Iako paušalni obrt nije obvezan zaračunavati PDV na svoje isporuke u Hrvatskoj, s obzirom da se smatra „malim poreznim obveznikom“ u terminima PDV propisa, u slučaju poslovanja s inozemstvom potrebno je utvrditi postoje li određeni uvjeti koje obrtnik mora ispuniti kako bi sve bilo u skladu sa poreznim propisima.

Naime, paušalni obrtnik („mali porezni obveznik“ u nastavku) bez obzira na činjenicu što nije u sustavu PDV-a načelno se smatra poreznim obveznikom za sve primljene i obavljene usluge u vezi s inozemstvom, ali i kod stjecanja dobara iz EU nakon prelaska praga stjecanja.

Radi navedenoga, mali porezni obveznik dužan je zatražiti od Porezne uprave izdavanje PDV broja 15 dana prije nastupa sljedećih događaja:

  • stjecanje dobara iz drugih država članica EU (u slučaju prelaska praga stjecanja od 77.000 kn);
  • stjecanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze;
  •  
  • isporuka usluga poreznim obveznicima u drugim državama članicama na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze prema sjedištu poreznog obveznika primatelja.

Što bi to značilo u praksi?

Iako mali porezni obveznici moraju zatražiti PDV broj od Porezne uprave, oni ne postaju obveznicima PDV-a u punom smislu riječi. Naime, u situaciji stjecanja dobara iz drugih država članica EU, oni moraju zatražiti PDV broj samo kako bi obračunali i platili hrvatski PDV na takvo stjecanje dobara (u slučaju prelaska praga), dok su u slučaju stjecanja usluga dužni obračunati i platiti PDV već prilikom primitka prve usluge iz druge države članice EU. S druge strane, kod obavljanja usluga poreznim obveznicima u drugim državama članicama EU nužno je zatražiti PDV broj kako bi se iskazala isporuka usluga unutar EU te da bi u konačnici primatelj isporuke platio PDV države u kojoj ima sjedište.

Stjecanje dobara od poreznih obveznika iz EU

Mali porezni obveznik kod stjecanja dobara (osim za stjecanja novih prijevoznih sredstava i trošarinskih proizvoda) iz druge države članice nije obvezan zatražiti PDV broj i platiti hrvatski PDV na stjecanje sve dok ne prijeđe prag stjecanja koji iznosi 77.000 kn. Prag stjecanja predstavlja ukupan iznos vrijednosti dobara nabavljenih iz drugih država članica, bez PDV-a. Naime, sve dok mali porezni obveznik ne prijeđe prag stjecanja, isporučitelj će mu zaračunati PDV svoje zemlje, a prije same transakcije kojom će prijeći prag mali porezni obveznik zatražit će od Porezne uprave izdavanje PDV broja koji će dostaviti isporučitelju kako bi mu mogao izdati račun bez PDV-a. Mali porezni obveznik će potom sam zaračunati i platiti PDV na cjelokupnu transakciju kojom prelazi prag od 77.000 kn i na sve sljedeće transakcije, no bez prava na odbitak pretporeza.

Primjerice, paušalni obrt stječe dobra od češkog poreznog obveznika u travnju 2018. u iznosu od 30.000 kn te u lipnju 2018. godine u iznosu od 50.000 kn. Prvom transakcijom obrt ne prelazi prag stjecanja pa će mu češki prodavatelj zaračunati češki PDV, no drugom transakcijom će prijeći prag pa mora zatražiti PDV broj prije same transakcije te obračunati i platiti hrvatski PDV na cjelokupni iznos transakcije od 50.000 kn, a ne na razliku od 3.000 kn.

Primanje i pružanje usluga poreznim obveznicima iz EU

Za razliku od stjecanja dobara, kod primanja usluga iz EU ne postoje pragovi, već je potrebno zatražiti PDV broj prilikom primanja prve takve usluge iz EU. Međutim, potrebno je obratiti pažnju da je navedeno pravilo primjenjivo samo za „standardne“ usluge za koje je mjesto oporezivanja prema mjestu sjedišta primatelja te nije primjenjivo neko izuzeće.

Primjerice, ako mali porezni obveznik stječe uslugu marketinga od poreznog obveznika iz Mađarske, tada se radi o standardno oporezivoj usluzi te će mali porezni obveznik biti dužan zatražiti PDV broj te platiti hrvatski PDV po stjecanju usluge.

Slična načela vrijede i kad mali porezni obveznik iz Hrvatske obavlja usluge poreznim obveznicima iz EU te je potrebno utvrditi gdje je mjesto oporezivanja usluga. Načelno, ako se radi o „standardnoj“ usluzi, tada će mali porezni obveznik zatražiti PDV broj i primijeniti prijenos porezne obveze na kupca, dok u slučaju obavljanja usluge za koju je propisano izuzeće vrijede posebna pravila, tj. nije dužan zatražiti PDV broj od Porezne uprave.

Primanje i pružanja usluga poreznim obveznicima iz trećih zemalja

Osim iz EU, mali porezni obveznici mogu primiti usluge od poreznih obveznika i iz trećih zemalja. U tom slučaju vrijede slični principi kao i iz EU, međutim, mali porezni obveznici nisu dužni zatražiti PDV broj već samo uplatiti hrvatski PDV u državni proračun na stjecanje takvih usluga.

S druge strane, u slučaju obavljanja usluga poreznim obveznicima iz trećih zemalja nema dodatnih obveza traženja PDV broja za poslovanje s inozemstvom.

Ako vas ova tema zanima pročitajte članak Kako treba izgledati račun ako se izdaje poreznim obveznicima iz inozemstva?

Članak je za čitatelje MojBiz portala pripremio tim stručnjaka Društva Mazars Cinotti. Specijalizirani su za pružanje revizijskih, poreznih, financijskih te računovodstveno – knjigovodstvenih usluga. Pokrivaju cijeli spektar usluga s navedenih područja te za iste posjeduju potrebne licence te višegodišnje međunarodno i domaće iskustvo. Mazars Cinotti društva su članovi Mazars grupe. Mazars je međunarodna, neovisna organizacija specijalizirana u područjima poreza, revizije, računovodstva te pravnog i poslovnog savjetovanja www.mazars.com.

Foto: Pixabay