PR2.0Ovdje ćete naučiti na što treba obratiti pažnju kada sastavljate priče za web ili PR 2.0 . Radi se o dvije internet priče koje sam napisala surađujući s konzultantima Svjetske banke i hrvatskim stručnjacima. Glavna je ideja bila privući pažnju medija objavom priča na internet stranici te tako predstaviti vrijednost projekata za lokalnu zajednicu a i pojačati broj posjeta na internet stranicu.

 

Opširnije...

paket

Nekada su tvrtke svoje zaposlenike informirale o novostima u svome poslovanju isključivo putem oglasnih ploča ili javnih skupova. Danas se to čini putem cirkularnih elektronskih pisama ili pomoću intraneta (interne mreže).

 

Opširnije...
Stranica 2 od 2