Pin It

Porezna prijava 2013Vrijeme je poreznih prijava i savki savjet stručnjaka olakšava posao prijave. Što smijete, a što ne smijete, na što imate pravo, a na što ne. Rok predaje porezne prijave za 2013. godinu je 28. veljače. Znači ove godine do posljednjeg petka u veljači prijavu morate, ako vam je to obaveza, dostaviti Poreznoj upravi nadležnoj vašem mjesto prebivališta ili boravišta.


Stiže nam veljača i vrijeme ispunjavanja poreznih prijava. Stresan je to posao za mnoge građane, jer ni sami nisu sigurni moraju li ili ne moraju podnositi poreznu prijavu, koja sredstva primanja navesti te koje olakšice ostvaruju. Rok predaje porezne prijave za 2013. godinu je 28. veljače. Znači ove godine do posljednjeg petka u veljači prijavu morate, ako vam je to obaveza, dostaviti Poreznoj upravi nadležnoj za vaše mjesto prebivališta ili boravišta (ako ste prijavljeni na drugoj adresi, nego što vam je prebivalište). Donosimo vam stoga pravila oko ispunjavanja porezne prijave.

Poreznu prijavu moraju podnijeti:

- sve fizičke osobe koje uz redovne prihode ostvare dodatan prihod putem ugovora o djelu, autorskog ili honorarnog ugovora moraju podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak

- sve osobe koje su dohodak od nesamostalnog rada (plaću/mirovinu) ostvarile kod dva ili više poslodavca istodobno u tijeku istog mjeseca

- svi oni koji dohodak ostvaruju na temelju samostalne djelatnosti (obrtnici, sportaši, novinari, predavači, itd.)

- svi oni porezni obveznici kojima je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak

- godišnju poreznu prijavu obvezno podnose rezidenti članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji po osnovi rada na brodu ostvare dohodak od nesamostalnog rada (osim ako drugačije nije određeno Pomorskim zakonikom).

- oni koji ostvaruju dohodak iz inozemstva, a imaju prijavljeno boravište ili prebivalište u RH. Tu spadaju i umirovljenici koji primaju inozemne mirovine, iznimka su oni umirovljenici čije se mirovine, prema međunarodnom ugovoru, oporezuju samo u zemlji koja ih isplaćuje.

Ako ne podnesu ili ako su podaci iz godišnje porezne prijave netočni ili nepotpuni, porez na dohodak utvrđuje se procjenom. Svi oni dužni su podnijeti godišnju poreznu prijavu iako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Obvezu nemaju svi oni koji su u 2013. ostvarili:

- dohodak od nesamostalnog rada (plaću/mirovinu) samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca odnosno isplatitelja primitka od nesamostalnog rada, ali ne istodobno

- dohodak od imovine i imovinskih prava

- dohodak od kapitala,

- dohodak od osiguranja.

Iako im nije obveza, i oni mogu podnijeti poreznu prijavu, ali mudro bi bilo prije izračunati isplati li im se to, jer treba prikazati sve oporezive dohotke, i provjeriti na Poreznoj upravi, postoji li kakvo zaduženje za koje podnositelj prijave ne zna. Na šalteru Porezne možete besplatno zatražiti zbirnu poreznu karticu, tj. izlist zaduženja po vašem OIB-u kod Porezne uprave. Ako postoji dug prema Poreznoj, ona će automatski naplatiti to dugovanje s iznosom povrata poreza po poreznoj prijavi.

Ako iznos dugovanja prelazi iznos povrata poreza, dobit ćete rješenje da platite još tu razliku. Znači ostat ćete bez novaca, a možda je to dugovanju koje je zastarjelo, a vi niste stavili prigovor zastare, pa ono i dalje stoji kao vaš dug Poreznoj. Ako saznate za zaduženje prije podnošenja porezne prijave, možete podnijeti pismeni prigovor zastare na šalteru Porezne, kojeg prilažete u poreznoj prijavi. O rokovima zastare za različita zaduženje Narodni list posljednja dva mjeseca kontinuirano piše.

Postoje i primici koji se ne unose u godišnju poreznu prijavu, to su različite kamate, premije, državne nagrade, obiteljske mirovine što ih djeca ostvaruju nakon smrti roditelja, financijska sredstva darovana za liječenje, dječji doplatak, socijalne potpore, potpore za novorođenčad, nasljedstvo, potpore umirovljenicima, naknada za nezaposlene, stipendije učenika i studenata, itd.

U sljedećem broju Narodnog lista, koji izlazi 7. veljače pročitajte detaljne upute kako ispuniti poreznu prijavu te pomoću kojih olakšica možete smanjiti poreznu osnovicu.

Što ako zakasnite s prijavom

Ako porezni obveznik iz opravdanih razloga (boravak na liječenju, elementarne nepogode, viša sila) propusti predati poreznu prijavu u zakonskom roku do 28. veljače 2014., može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje odnosno od dana kada je doznao za uzrok.

Npr. porezni obveznik se nalazi na bolničkom liječenju od 20. siječnja do 11. ožujka 2014. godine, radi čega poreznu prijavu nije podnio do 28. veljače 2014. godine. Ako je obvezan ili želi podnijeti poreznu prijavu, može do 19. ožujka 2014. godine podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i istodobno poreznu prijavu. Ali nakon isteka roka od tri mjeseca od propuštenog roka (dakle najkasnije do 2. lipnja 2014. godine) porezni obveznik više ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje, osim ako je propuštanje i toga roka bilo uzrokovano višom silom.

Što nakon smrti obveznika

Ako je porezni obveznik ostvario dohodak za koji je propisano obvezno podnošenje godišnje porezne prijave, ali je prije njenog podnošenja preminuo, njegovu poreznu prijavu može podnijeti njegov nasljednik. U slučaju više nasljednika poreznu prijavu ostavitelja može podnijeti nositelj zajedničke djelatnosti ili zajedničke imovine i imovinskih prava.

Dug plaćate u roku od 15 dana

Ako nakon predaje porezne prijave Porezna uprava utvrdi da vi njima dugujete dio poreza na dohodak za 2013., morat ćete ga platiti u roku od petnaest dana od dana dostave rješenja. Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva za koju su obveznici poreza na dodanu vrijednost te djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost, kojima će po godišnjem obračunu biti utvrđena razlika poreza i prireza za uplatu, obvezni su dužni iznos poreza i prireza platiti preko računa kod banaka na kojima vode svoja novčana sredstva.

Rok predaje porezne prijave za 2013. godinu je 28. veljače. Znači ove godine do posljednjeg petka u veljači prijavu morate, ako vam je to obaveza, dostaviti Poreznoj upravi nadležnoj vašem mjesto prebivališta ili boravišta

Stiže nam veljača i vrijeme ispunjavanja poreznih prijava. Stresan je to posao za mnoge građane, jer ni sami nisu sigurni moraju li ili ne moraju podnositi poreznu prijavu, koja sredstva primanja navesti te koje olakšice ostvaruju. Rok predaje porezne prijave za 2013. godinu je 28. veljače. Znači ove godine do posljednjeg petka u veljači prijavu morate, ako vam je to obaveza, dostaviti Poreznoj upravi nadležnoj za vaše mjesto prebivališta ili boravišta (ako ste prijavljeni na drugoj adresi, nego što vam je prebivalište). Donosimo vam stoga pravila oko ispunjavanja porezne prijave.

Poreznu prijavu moraju podnijeti:

- sve fizičke osobe koje uz redovne prihode ostvare dodatan prihod putem ugovora o djelu, autorskog ili honorarnog ugovora moraju podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak

- sve osobe koje su dohodak od nesamostalnog rada (plaću/mirovinu) ostvarile kod dva ili više poslodavca istodobno u tijeku istog mjeseca

- svi oni koji dohodak ostvaruju na temelju samostalne djelatnosti (obrtnici, sportaši, novinari, predavači, itd.)

- svi oni porezni obveznici kojima je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak

- godišnju poreznu prijavu obvezno podnose rezidenti članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi koji po osnovi rada na brodu ostvare dohodak od nesamostalnog rada (osim ako drugačije nije određeno Pomorskim zakonikom).

- oni koji ostvaruju dohodak iz inozemstva, a imaju prijavljeno boravište ili prebivalište u RH. Tu spadaju i umirovljenici koji primaju inozemne mirovine, iznimka su oni umirovljenici čije se mirovine, prema međunarodnom ugovoru, oporezuju samo u zemlji koja ih isplaćuje.

Ako ne podnesu ili ako su podaci iz godišnje porezne prijave netočni ili nepotpuni, porez na dohodak utvrđuje se procjenom. Svi oni dužni su podnijeti godišnju poreznu prijavu iako poslodavac, isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Obvezu nemaju svi oni koji su u 2013. ostvarili:

- dohodak od nesamostalnog rada (plaću/mirovinu) samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca odnosno isplatitelja primitka od nesamostalnog rada, ali ne istodobno

- dohodak od imovine i imovinskih prava

- dohodak od kapitala,

- dohodak od osiguranja.

Iako im nije obveza, i oni mogu podnijeti poreznu prijavu, ali mudro bi bilo prije izračunati isplati li im se to, jer treba prikazati sve oporezive dohotke, i provjeriti na Poreznoj upravi, postoji li kakvo zaduženje za koje podnositelj prijave ne zna. Na šalteru Porezne možete besplatno zatražiti zbirnu poreznu karticu, tj. izlist zaduženja po vašem OIB-u kod Porezne uprave. Ako postoji dug prema Poreznoj, ona će automatski naplatiti to dugovanje s iznosom povrata poreza po poreznoj prijavi.

Ako iznos dugovanja prelazi iznos povrata poreza, dobit ćete rješenje da platite još tu razliku. Znači ostat ćete bez novaca, a možda je to dugovanju koje je zastarjelo, a vi niste stavili prigovor zastare, pa ono i dalje stoji kao vaš dug Poreznoj. Ako saznate za zaduženje prije podnošenja porezne prijave, možete podnijeti pismeni prigovor zastare na šalteru Porezne, kojeg prilažete u poreznoj prijavi. O rokovima zastare za različita zaduženje Narodni list posljednja dva mjeseca kontinuirano piše.

Postoje i primici koji se ne unose u godišnju poreznu prijavu, to su različite kamate, premije, državne nagrade, obiteljske mirovine što ih djeca ostvaruju nakon smrti roditelja, financijska sredstva darovana za liječenje, dječji doplatak, socijalne potpore, potpore za novorođenčad, nasljedstvo, potpore umirovljenicima, naknada za nezaposlene, stipendije učenika i studenata, itd.

U sljedećem broju Narodnog lista, koji izlazi 7. veljače pročitajte detaljne upute kako ispuniti poreznu prijavu te pomoću kojih olakšica možete smanjiti poreznu osnovicu.

Što ako zakasnite s prijavom

Ako porezni obveznik iz opravdanih razloga (boravak na liječenju, elementarne nepogode, viša sila) propusti predati poreznu prijavu u zakonskom roku do 28. veljače 2014., može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje odnosno od dana kada je doznao za uzrok.

Npr. porezni obveznik se nalazi na bolničkom liječenju od 20. siječnja do 11. ožujka 2014. godine, radi čega poreznu prijavu nije podnio do 28. veljače 2014. godine. Ako je obvezan ili želi podnijeti poreznu prijavu, može do 19. ožujka 2014. godine podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i istodobno poreznu prijavu. Ali nakon isteka roka od tri mjeseca od propuštenog roka (dakle najkasnije do 2. lipnja 2014. godine) porezni obveznik više ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje, osim ako je propuštanje i toga roka bilo uzrokovano višom silom.

Što nakon smrti obveznika

Ako je porezni obveznik ostvario dohodak za koji je propisano obvezno podnošenje godišnje porezne prijave, ali je prije njenog podnošenja preminuo, njegovu poreznu prijavu može podnijeti njegov nasljednik. U slučaju više nasljednika poreznu prijavu ostavitelja može podnijeti nositelj zajedničke djelatnosti ili zajedničke imovine i imovinskih prava.

Dug plaćate u roku od 15 dana

Ako nakon predaje porezne prijave Porezna uprava utvrdi da vi njima dugujete dio poreza na dohodak za 2013., morat ćete ga platiti u roku od petnaest dana od dana dostave rješenja. Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja, djelatnost poljoprivrede i šumarstva za koju su obveznici poreza na dodanu vrijednost te djelatnosti od koje se dohodak utvrđuje na način propisan za samostalnu djelatnost, kojima će po godišnjem obračunu biti utvrđena razlika poreza i prireza za uplatu, obvezni su dužni iznos poreza i prireza platiti preko računa kod banaka na kojima vode svoja novčana sredstva.

Izvor: Narodne novine